Được rèn từ tình yêu

Podcast: Trinidad và Tobago Epic 2006 World Cup

Xin chia sẻ: Bạn có nhớ Trinidad và Tobago xuất hiện lần đầu tiên — và cho đến nay, duy nhất — xuất hiện tại World Cup trở lại vào năm 2006? Trong podcast này, chúng tôi nói chuyện với Gene De Gourville, có cuốn sách Forged From The Love bao gồm câu chuyện về chiến dịch trình độ sử thi của Soca Warriors và cuộc phiêu lưu World Cup tiếp theo. [...]

Tiếp tục đọc