Podcast: Chụp ảnh sân vận động với Peter Miles

Vui lòng chia sẻ:

Peter Miles đã đến hàng ngàn sân vận động trên toàn thế giới và có một cuốn sách mới được gọi là Đèn chiếu sáng mù, dành riêng hoàn toàn cho việc chụp ảnh đèn pha Peter thảo luận về những sân vận động bóng đá có nhiều nhiếp ảnh nhất thế giới ở đây - cộng với cách chụp ảnh hoàn hảo đó #floodlightfriday...

Xin lưu ý rằng đây là podcast cuối cùng trong loạt phim. Tôi sẽ nghỉ ngơi cho đến tháng 9 để tập trung vào cuốn sách thứ hai của tôi, và xem Euros và Copa America! Bắt kịp danh mục sau trên Apple, Spotify, S titcher, P layer.fm Anchor. Hãy tìm chúng tôi trong Google Podcast quá. Chúng tôi thực sự đánh giá cao một đánh giá hoặc xem nếu bạn thích những gì chúng tôi đang làm vì nó giúp người khác khám phá podcast của chúng tôi.