Podcast: Borussia Dortmund

Vui lòng chia sẻ:
Westfalenstadion của Borussia Dortmund [Ảnh: Benjamin McFadyean]

Khách của tôi là Benjamin McFadyean từ câu lạc bộ Fan Borussia Dortmund London. Chúng tôi đang thảo luận về quá khứ, hiện tại và tương lai của câu lạc bộ được tham gia nhiều nhất châu Âu, BVB. Chúng tôi nhìn vào đỉnh và máng của câu lạc bộ, và làm thế nào đuổi theo Bayern München gần như khiến nó ra khỏi kinh doanh.

Chúng tôi cũng thảo luận về trải nghiệm ngày mai và 'Wall' khét tiếng.

Chúng tôi phát hành một podcast mới mỗi thứ Hai, vì vậy hãy chắc chắn đăng ký trên nền tảng podcast ưa thích của bạn. Chúng tôi đang trên Apple, Spotify, S titcher, P layer.fm Anchor. Hãy tìm chúng tôi trong Google Podcast quá. Chúng tôi thực sự đánh giá cao một đánh giá hoặc xem nếu bạn thích những gì chúng tôi đang làm vì nó giúp người khác khám phá podcast của chúng tôi.